Przejdź do treści

Informacja MPWIS nr 5 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 25.09. – 2.10. 2020 r.

Informacja MPWIS nr 5 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 25.09. – 2.10. 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat liczby opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 25 września – 2 października 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego we wskazanym okresie sprawozdawczym sytuacja wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów żłobków:

  • ogółem od 1 września 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 4 (2)
  • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 4 (2)

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli*: (*dotyczy przedszkoli, które nie zostały ujęte w ramach danych dotyczących szkoły)

  • ogółem od 14 sierpnia 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 24 (8)
  • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 24 (8)

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów szkół:

  • ogółem od 14 sierpnia 2020 r. / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 272 (63)
  • rozpatrzonych pozytywnie ogółem / (w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego) – 180 (60)

Liczba wniosków złożonych przez inne placówki – ogółem - 3/ w tym, z ostatniego tygodnia sprawozdawczego – 2; pozytywne opinie: ogółem – 3 / w okresie sprawozdawczym – 2:

  • 1 poradnia pedagogiczno-specjalistyczna
  • 1 pozaszkolna placówka specjalistyczna

Liczba rozpatrzonych i wydanych pozytywnych opinii PPIS dla placówek nauczania, wychowania i opieki ogółem z podziałem na powiaty w okresie sprawozdawczym:

garwoliński – 3, grodziski – 2, grójecki – 2, ostrołęcki - 2, otwocki – 1, piaseczyński – 4, płocki – 3, płoński – 1, pruszkowski – 1, radomski – 6, siedlecki – 3, sochaczewski – 3, Miasto Stołeczne Warszawa – 40, wołomiński 1.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1494).

* Informacja przedstawiana w trybie komunikatów cotygodniowych. Bieżące informacje na temat sytuacji w poszczególnych placówkach nauczania, wychowania i opieki, przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi terenowo państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(es, jn)

Wróć