Przejdź do treści

Informacja MPWIS nr 2 na temat wydanych przez PPIS na terenie woj. mazowieckiego opinii dotyczących zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.-okres raportu 7-11.09.2020 r.

Informacja MPWIS nr 2 na temat wydanych przez PPIS na terenie woj. mazowieckiego opinii dotyczących zmiany nauczania w placówkach oświatowych związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych koronawirusa SARS-CoV-2.-okres raportu 7-11.09.2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 7 – 11 września 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego sytuacja wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów szkół do PPIS ogółem od początku roku szkolnego: 108

Liczba wniosków złożonych w okresie sprawozdawczym: 22

Liczba rozpatrzonych i wydanych pozytywnych opinii dla szkół – 16 (powiaty: garwoliński -2, płocki 1, radomski – 2, m.st. Warszawa – 11).

Uwzględniając rodzaj nauczania sytuacja przedstawia się następująco:

 • Przedszkola – 2 opinie,
 • Szkoły podstawowe – 4 opinie,
 • Szkoły podstawowe specjalne – 2 opinie,
 • Licea ogólnokształcące – 6 opinii,
 • Zespół Szkół – 1 opinia,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 opinia.

Opinie pozytywne wydano:

 1. PSSE Radom – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauczania hybrydowego, dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu – ze względu na wystąpienia zarażenia wirusem SARS-COV-2 u jednego z nauczycieli. Opinia wydana na okres od 08.09.2020 r. do 12.09.2020 r.
 2. PSSE Radom – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauczania hybrydowego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, pozostających pod opieką Ośrodka KARAN w roku szkolnym 2020/2021, dotyczy VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.
 3. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć i podjęcia       nauczania zdalnego w czterech oddziałach klas drugich, dotyczy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u jednego ucznia. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 12.09.2020 r.
 4. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć, dotyczy Przedszkola Niepublicznego „Przytulanka” w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u nauczyciela. Opinia wydana na okres od 07.09.2020 r. do 11.09.2020 r.
 5. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć i wprowadzenia nauczania zdalnego, dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii w Warszawie – wydana na podstawie opinii kierownika podmiotu leczniczego ze względu na analizę sytuacji zdrowotnej dzieci przebywających w podmiocie leczniczym (profil leczonych w podmiocie chorób). Opinia wydana na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć w grupie I „Biedronki” i w grupie V „Słonka”, dotyczy Przedszkola Nr 181 „Wesołe Nutki” w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u nauczycielki. Opinia wydana na okres od 04.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 7. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć i wprowadzenia zdalnego nauczania, dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie - wydana na podstawie opinii kierownika podmiotu leczniczego ze względu na analizę sytuacji zdrowotnej dzieci przebywających w podmiocie leczniczym (profil leczonych w podmiocie chorób). Opinia wydana na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenia pracy zdalnej, dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 8 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u jednego pracownika. Opinia wydana na okres od 08.09.2020 r. do 13.09.2020 r.
 9. PSSE Płock - opinia w formie pisemnej w zakresie prowadzenia zajęć metodą zdalną dla jednego oddziału, dotyczy II Prywatnej Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u jednego nauczyciela. Opinia wydana na okres od 10.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 10. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenia zdalnego nauczania w jednym oddziale klasy 3, dotyczy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 08.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 11. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenie zdalnego nauczania w jednym oddziale klasy 1, dotyczy Liceum Filmowego z Oddziałami dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 08.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
 12. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenie zdalnego nauczania w jednym oddziale klasy 2, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 204 w Warszawie - ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 08.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 13. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć i wprowadzenie zdalnego nauczania w jednym oddziale (klasa3A1), dotyczy XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Bolesława Prusa w Warszawie - ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 09.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 14. PSSE w m. st. Warszawie – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenie zdalnego nauczania w jednym oddziale klasy 1, dotyczy Zespołu Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie - ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 09.09.2020 r. do 14.09.2020 r.
 15. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla uczniów z klasy 3, dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie – ze względu na dodatni wynik badania w kierunku SARS-CoV-2 u uczennicy. Opinia wydana na okres od 11.09.2020 r. do 20.09.2020 r.
 16. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla uczniów z klasy 7, dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie – ze względu na dodatni wynik badań w kierunku SARS-CoV-2 u uczennicy. Opinia wydana na okres od 11.09.2020 r. do 20.09.2020 r.

* Informacja będzie przedstawiana na stronie www i na profilu FB w trybie komunikatów cotygodniowych we wtorki, zgodnie z terminem raportowania do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(es, jn)

Wróć