Przejdź do treści

100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce – konferencja jubileuszowa w Szydłowcu.

100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce – konferencja jubileuszowa w Szydłowcu.

W dniu 15 listopada 2019 r. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szydłowcu, która uczciła w ten sposób 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce oraz 65-lecie powstania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych reprezentujący powiat szydłowiecki i jego gminy, szefowie służb, inspekcji oraz instytucji powiatu, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, a także emerytowani pracownicy PSSE w Szydłowcu.

Zebranym gościom przedstawiono historię tworzenia się Służb Sanitarnych w Polsce oraz historię powstania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu. Elżbieta Pawlak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu przedstawiła rolę, jaką Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywała na przestrzeni lat w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Duże zainteresowanie wśród przybyłych wzbudziło wystąpienie dr n. med. Krzysztofa Skórczewskiego, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który przedstawił wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka, ze szczególnym akcentem na zagrożenia ze strony chorób zakaźnych, w tym transmisyjnych.

Imprezę uświetnił recital pieśni i arii w wykonaniu śpiewaczki Haliny Sowińskiej-Winiarskiej, której akompaniował pianista Robert Grudzień. Całość wydarzenia uzupełniała wystawa „100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE”.

(ep,jn)

Wróć