Przejdź do treści

1 października -Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy.

1 października -Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy.

1 października br. przypada Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, ustanowiony w celu jak najszerszego edukowania Polaków w zakresie korzyści, jakie niesie ze sobą szczepienie ochronne przeciwko grypie. Wpisując się w obchody tego dnia i widząc potrzebę popularyzowania prozdrowotnych postaw wśród pracowników służby zdrowia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie rekomenduje szczepienia przeciw grypie poprzez wydarzenie organizowane w pierwszych dniach października w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W dniach 1-3 października br. w siedzibie stacji na ul. Żelaznej 79 odbędą się szczepienia przeciwko grypie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Badania kwalifikacyjne do szczepienia będą prowadzone przez panią doktor Marię Pawlak, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Celem nagłośnienia akcji jest zwrócenie uwagi pracodawców, ale przede wszystkim pracowników (i to nie tylko ochrony zdrowia)
na korzyści medyczne, ekonomiczne i społeczne, jakie niosą firmom profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie. Naszym przykładem chcemy zachęcić innych pracodawców do przeprowadzenia na początku sezonu grypowego takich akcji w swoich instytucjach, urzędach, firmach.

Grypa i zachorowania na nią pracowników przynoszą przecież niestety pracodawcom wymierne koszty i ekonomiczne skutki wynikające z absencji i kosztów zwolnienia chorobowego pracowników. Grypa pociąga za sobą ogromne skutki ekonomiczne
„w indywidualnej kieszeni” samych pracowników. Policzono, że w sezonie infekcyjnym pacjenci w Polsce wydają średnio łącznie
ok. 3,3 mld zł na leki zwalczające objawy grypowe tzw. OTC (nie wymagające recepty lekarskiej) . W ubiegłym sezonie wydano nawet
o 4% więcej pieniędzy na takie leki niż w roku 2016. Tymczasem szczepionka przeciw grypie to koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych.

WHO rekomenduje szczepienia przeciw grypie sezonowej wszystkim pracownikom ochrony zdrowia na początku każdego sezonu grypowego.

Na podstawie badań przytaczanych przez WHO okazuje się, że grypa znacznie częściej występuje u pracowników ochrony zdrowia
niż u zdrowych osób dorosłych. Inna analiza pokazała, że podczas epidemii w placówkach ochrony zdrowia, 10-59% pracowników ochrony zdrowia zajmujących się pacjentami chorymi na grypę zaraziło się tym wirusem. Wirus grypy zagraża nie tylko osobom pracującym z pacjentami w szpitalach czy przychodniach, ale wszystkim osobom pracującym w dużych skupiskach ludzkich
– w urzędach, bankach, szkołach, transporcie, itp. Pracownicy są często tak bardzo zaangażowani w swoje obowiązki zawodowe,
że często lekceważą objawy choroby i przychodzą do pracy mimo choroby, zwiększając ryzyko przeniesienia zakażenia na innych. Badanie w Glasgow w Wielkiej Brytanii pokazało na przykład, że polowa pracowników służby zdrowia, którzy chorowali na grypę nie zdawało sobie z tego sprawy. Analizy przeprowadzone przez WHO w Kanadzie pokazały, że 3- 4 pracowników służby zdrowia opiekowało się chorymi pacjentami w czasie, gdy sami byli chorzy. Szczepienie przeciw grypie daje większą pewność, że osoby,
z którymi my sami pracujemy, nie zostaną zakażeni.

Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami. Polska wśród innych krajów europejskich należących do Unii znajduje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem poziomu wyszczepialności. Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy obchodzony jest co roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Został ogłoszony po to, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z grypą i poprzez różnorakie akcje i wydarzenia przedstawiać społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa.

Data 1 października została wybrana nieprzypadkowo, tego dnia przypada również Dzień Seniora, a właśnie ta grupa osób znajduje się w jednej z grup ryzyka.Rozpoczynający się tegoroczny sezon grypowy jest pierwszym, w którym osoby powyżej 65 r.ż. będą mogły skorzystać z refundowanych szczepionek przeciw grypie. W przyszłości będzie to punktem do podjęcia dalszych planów poszerzenia wsparcia finansowego dla szczepień pozostałych grup ryzyka, jakimi są dzieci, kobiety w ciąży, czy przewlekle chorzy.

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą ochroną przeciw grypie oraz zapobiegają jej niebezpiecznym powikłaniom.
Jak przekonują eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wzrost poziomu wyszczepialności byłby korzystny dla zdrowia Polaków i wpłynąłby pozytywnie na budżet państwa.

Przypomnijmy, że na całym Mazowszu w ubiegłym sezonie grypowym, w okresie od 1 października 2017 r. do 30 marca 2018 r. zarejestrowano w sumie 752 377 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Łącznie 1 708 osób trafiło w tym okresie do szpitala z powodu grypy i zachorowań grypopodobnych. W większości pacjenci mieli objawy ze strony układu oddechowego. Niestety, w tym sezonie odnotowano również 4 zgony. Dwie osoby zmarły w lutym a dwie w marcu, a więc w tzw. szczycie zachorowań. W Polsce w ostatnich sezonach epidemicznych liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę przekracza corocznie kilka milionów. Tymczasem liczba osób zaszczepionych przeciw grypie na Mazowszu w roku 2016 wyniosła zaledwie 134 622 osoby, w roku 2017 – 165 635 osób przy ogólnej liczbie ponad 5 mln mieszkańców naszego województwa.

Na podstawie doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej można wnioskować, iż poprawa wyszczepialności jest możliwa tylko przy aktywnym udziale wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz poprzez stopniowe wprowadzenie zmian systemowych. Brane są tu pod uwagę niewątpliwe korzyści płynące z  propozycji rozszerzenia uprawnień pielęgniarek do wypisywania recept
na szczepionki przeciw grypie oraz możliwość przeprowadzania przez nie badań kwalifikujących do szczepienia. Drugą poważną opcją wprowadzoną już przez kilka krajów w Europie jest możliwość realizacji szczepień przeciw grypie w aptekach w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach i przez przeszkolony personel (pielęgniarki lub aptekarzy). Są to oczywiście rozwiązania wymagające nowego podejścia do tej procedury medycznej i do zmian w ustawodawstwie.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają w swoich wystąpieniach, że o szczepieniach należy zacząć myśleć już we wrześniu, ponieważ okres jesienno-zimowy jest najlepszym momentem do zaszczepienia się przeciw grypie.

(jn) Wykorzystano materiały informacyjne przygotowane przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dostępne na www.pzh.gov.pl.

Wróć