Przejdź do treści

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna od używek”.

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegać będzie na trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych, stacji sanitarno-epidemiologicznych do dnia 15 kwietnia 2019 r. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu oraz na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl. Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do kontaktowania się z pionem oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, właściwej miejscowo dla szkoły, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informacje do ściągnięcia:

Obrazekz napisem: Szkoła wolna od używek na tle chmur i różowego drzewka w krztałcie serca.

Wróć