Przejdź do treści

Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2016

Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2016

7 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbył się 26 wojewódzki finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie – Pani Maria Pawlak oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – Pani Jolanta Kowalska.
Współorganizatorem Festiwalu było Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach Scena Teatralna w Siedlcach.
 
Festiwal zaszczycili swoją obecnością honorowi goście:
  • Pani Aleksandra Lusawa – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie,
  • Pan Mariusz Orzełowski – Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  • žPan Dariusz Napiórkowski – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
W części konkursowej na scenie zaprezentowało się 18 zespołów - laureaci etapów powiatowych, łącznie 119 uczniów z 9 szkół podstawowych oraz 9 gimnazjów województwa mazowieckiego.
Część konkursową oceniało pięcioosobowe Jury w składzie:
  • Pani Aldona Makowska – Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – przewodnicząca jury,
  • Pani Paulina Zych z Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
  • Pani Teresa Tarkowska z Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - koordynator wojewódzki festiwalu,
  • Pani Agnieszka Jankowska z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach,
  • Pani Małgorzata Zielińska z Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.
Podczas oceny pod uwagę zostały wzięte takie elementy jak: treść piosenki promująca zdrowy styl życia, umiejętności wokalne oraz ogólne wrażenie artystyczne.

W kategorii Szkoły Podstawowe laureatami zostali:
I miejsce  – Szkoła Podstawowa w Zawadach /powiat ostrołęcki/,
II miejsce  – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Siedlcach,
III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie,
Wyróżnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach – Szkoła Podstawowa w Drwalewie /powiat grójecki/,
Wyróżnienie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie.
 
W kategorii Szkoły Gimnazjalne laureatami zostali:
I miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Łaskarzewie /powiat garwoliński/,
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
III miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach,
Wyróżnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach - Gimnazjum TWP w Ciechanowie,
Wyróżnienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej /powiat radomski/.

Laureaci odebrali nagrody, statuetki i dyplomy dla szkół, a wszyscy uczestnicy upominki festiwalowe, ufundowane przez Panią Marię Pawlak – Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Panią Jolantę Kowalską – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz prywatnych darczyńców.
Nagrody przeznaczone dla szkół stanowił sprzęt edukacyjny, elektroniczny i sportowy przydatny w nauce i zajęciach pozaszkolnych.

Wróć