Przejdź do treści

Deklaracja współpracy GIS i MEN

Deklaracja współpracy GIS i MEN

Dnia 17 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz podpisali Deklarację o współpracy na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży.

 

Zadeklarowano współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.
Dodatkowo, w ramach współpracy, w każdym województwie zostanie zorganizowana konferencja, dotycząca tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Więcej informacji na temat Deklaracji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/…/594-rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodo…

 

Deklaracja współpracy

Wróć