Przejdź do treści

Bezpieczne wakacje 2019.

Bezpieczne wakacje 2019.

Jutro rozpoczynają się wakacje. Mamy nadzieję, że czas wolny od zajęć szkolnych będzie spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo oraz bezpiecznie. Nad tym będą czuwały służby sanitarne woj. mazowieckiego. Inspektorzy sanitarni na bieżąco sprawdzają warunki sanitarno-higieniczne w placówkach wypoczynku w zakresie zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zdrowego żywienia, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji opieki medycznej.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podaje garść przydatnych informacji, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby:

 1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat - na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
 2. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
 3. Planując podróż zagranicę, należy sprawdzić, jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych oraz wykaz punktów szczepień - na stronie internetowej www.szczepienia.gis.gov.pl.  
 4. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
 5. Należy obserwować  prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody. 
 6. Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia –  proszę się nie wahać, reagować!
 7. Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że:
 • nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych,
 • do zabawy wybierać miejsca bezpieczne oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.),
 • jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko,
 • trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi,
 • nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów,
 • zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę.
 • dokładnie myło ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,
 • bało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,
 • nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku
 • dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności
 • w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy.

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie województwa mazowieckiego, w razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku:

 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

 (wykaz adresów oraz telefonów na stronie http://www.wsse.waw.pl/ pod zakładką Kontakt:  Stacje Powiatowe),

 lub

 • Oddziałem Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie tel: (22) 432 10 24 lub 04, tel/faks: (22) 432 10 23,e-mail:hdim@wsse.waw.pl  po godzinach pracy w dni powszednie oraz weekendy pod numerem telefonu alarmowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: 502 171 171

Jeżeli wypoczynek organizowany jest poza obrębem Mazowsza, wówczas dane teleadresowe są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem:

http://gis.gov.pl/interaktywna-mapa-wyszukiwania-jednostek-panstwowej-inspekcji-sanitarnej

Podstawowe numery telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

986 – Straż Miejska

112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

0  800 060 800 - bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dt. dopalaczy

0 801 199 990 - Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii

Więcej szczegółów w zakładce Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży pod hasłem WYPOCZYNEK oraz na dole strony głównej w zakładce karuzeli BEZPIECZNE WAKACJE.

 

Wróć