Przejdź do treści

Informacje dotyczące Ryby Maślanej

Informacje dotyczące Ryby Maślanej

Ryba maślana to nazwa zwyczajowa używana do kilku różnych gatunków ryb importowanych o bardzo smacznym i bardzo tłustym mięsie, zawierającym od 18 do 21% tłuszczu.

Większość importerów pod nazwą ryba maślana sprowadza następujące gatunki ryb: rudderfish (Centrolophus sp., Tubia sp.), escolar (Lepidocybium flavobrunneum) i oilfish (Ruvettus pretiosus).

U dwóch spośród nich, tj. Ruvettus pretiosus oraz Lepidocydium flavobrunneum tłuszcz zawiera ponad 90% pochodnych parafiny (estrów), których organizm ludzki nie trawi. Z tego powodu spożycie mięsa tych ryb, w zależności od reakcji osobniczej danego organizmu, może spowodować wystąpienie następujących objawów: biegunka, bóle żołądkowo-jelitowe, wymioty, bóle głowy, a nawet dolegliwości sercowe. Jednak u dużej liczby konsumentów nie pojawiają się one w ogóle. Symptomy chorobowe zazwyczaj pojawiają się bardzo szybko (średnio 2,5 h po konsumpcji) i ustępują po 24 h. W grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia powyższych objawów mogą się znajdować osoby z problemami jelit, złym wchłanianiem i kobiety w ciąży. Zaleca się jedzenie tych ryb w małych ilościach i rzadko, z odpowiednim sposobem przygotowania ich mięsa.
Bezpieczny sposób przyrządzania ryby maślanej to taki, który zapewnia usunięcie jak największej ilości tłuszczu z mięsa, np. gotowanie. Wywaru z gotowania nie należy używać do sporządzania sosu. Osoby, które po spożyciu ryby maślanej zaobserwowały wystąpienie opisanych objawów powinny zgłosić się do lekarza.

Istnieje problem ze złym identyfikowaniem i oznakowaniem gatunków tych ryb w całym łańcuchu dostawczym, co powoduje, że przedsiębiorca i konsumenci są nieświadomi występowania ewentualnych problemów z ich spożyciem.

Od 2006 r. obowiązuje bezpośrednio w krajach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 2074 / 2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem ( WE ) nr 853 / 2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń ( WE ) nr 854 / 2004 oraz ( WE ) nr 882 / 2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzeń nr 852 / 2004 i zmieniające rozporządzenia ( WE ) nr 853 / 2004 oraz ( WE ) nr 854 / 2004 ( tekst mający znaczenie dla EOG ).

W załączniku VII tego rozporządzenia zostały zawarte zmiany, zgodnie z którymi sekcja VII rozdział V część E pkt 1 rozporządzenia ( WE ) nr 853 / 2004 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Produkty rybołówstwa otrzymane z ryb trujących pochodzących z następujących rodzin nie mogą być wprowadzane do obrotu: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae oraz Canthigasteridae. Świeże, przygotowane i przetworzone produkty rybołówstwa z rodziny Gempylidae, w szczególności Ruvettus pretiosus oraz Lepidocybium flavobrunneum (tzw. ryby maślane) mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie w formie opakowań jednostkowych/zbiorczych i muszą być odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat metod ich przygotowania/gotowania oraz ryzyka związanego z obecnością substancji wywierających szkodliwy wpływ na przewód pokarmowy. Oprócz nazwy zwyczajowej na etykiecie należy zamieścić nazwę naukową.

Wróć