Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Programy rządowe na rzecz polskiej wsi. Spotkanie w Pułtusku z udziałem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Sprzedaż produktów spożywczych przez Koła Gospodyń Wiejskich –wskazania i rekomendacje Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska realizuje w Polsce wydarzenie „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”, w ramach którego odbywają się cykliczne spotkania dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 9 września 2019 r. wziął udział w uroczystej inauguracji tych spotkań na Mazowszu - w Pułtusku, w którym uczestniczyli przedstawiciele wspomnianych resortów na czele z Ministrem Środowiska, Henrykiem Kowalczykiem. W swoim wystąpieniu Minister Kowalczyk zaprezentował wsparcie resortu środowiska dla mieszkańców terenów wiejskich.

Czytaj więcej

Współpraca Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w ramach rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty podjęli na terenie województwa mazowieckiego wraz z początkiem roku szkolnego aktywne działania na rzecz kształtowania zasad zdrowego życia i profilaktyki zdrowotnej uczniów.

W ramach współpracy Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z terenu województwa mazowieckiego uczestniczyli w naradach organizowanych przez Wydziały oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz związków nauczycielskich.

Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Wystawy Grzybów „Poznaj Grzyby – unikniesz zatrucia”.

W dniu 11 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, przy ul. Żelaznej 79, odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Grzybów „Poznaj Grzyby – unikniesz zatrucia”.

Organizatorem wystawy są: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Lasy Państwowe. Patronat honorowy nad wystawą objął Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Mazowiecki oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Leśne inspiracje”!

W dniu 4 września 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Leśne inspiracje”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Plecak, tornister – bezpieczeństwo ucznia.

Czym się kierować przy zakupie szkolnego tornistra? Jak wybrać idealny plecak szkolny? Jak prawidłowo spakować tornister? Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o kilku najważniejszych zasadach.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia a powinnością rodziców jest stała czujność nad właściwym spakowaniem tornistra dziecka, nie wspominając już o jego właściwym doborze podczas zakupów. Dobór i kupno właściwego plecaka / tornistra a następnie przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej