Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym województwa mazowieckiego doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie art. 33 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Decyzja o nałożeniu kwarantanny jest przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (art. 33 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy). Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 7 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 9.10. – 16.10. 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat liczby opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 9 października – 16 października 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego we wskazanym okresie sprawozdawczym sytuacja wygląda następująco:

Czytaj więcej

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Informacja nt. prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu).

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 6 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 2.10. – 9.10. 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat liczby opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 2 października  – 9 października 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego we wskazanym okresie sprawozdawczym sytuacja wygląda następująco:

Czytaj więcej

Informacja MPWIS nr 5 nt. wydanych przez PPIS na terenie woj. maz. opinii dt. zawieszenia zajęć w placówkach nauczania, wychowania i opieki związanej z wystąpieniem przypadków zachorowań wywołanych SARS-CoV-2._okres raportu 25.09. – 2.10. 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat liczby opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 25 września – 2 października 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego we wskazanym okresie sprawozdawczym sytuacja wygląda następująco:

Czytaj więcej