Przejdź do treści

 

Od 1 stycznia 2021 r.
niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Nowa strona WSSE w Warszawie znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

całodobowy telefon NFZ o koronawirusie

Specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.
W razie wystąpienia klinicznych i epidemiologicznych objawów wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie dysponuje własnym transportem przystosowanym do przewozu chorych.

Strona główna

Aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Zmiany w kadrze zarządzającej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W dniu  14 grudnia 2020 r. decyzją Ministra Krzysztofa Saczki wz. Głównego Inspektora Sanitarnego na stanowisko Zastępcy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie został powołany Pan dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz.

Czytaj więcej

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy materiał przygotowany przez MEN, MZ oraz GIS, dotyczący organizowania półkolonii w szkołach podstawowych.

W materiale znajdą Państwo wytyczne dla organizatorów półkolonii a w nich:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii.

  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii.

  3. Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby.

  4. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Badania przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 dla nauczycieli.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniach od 11.01. do 15.01.2021 (drugi tydzień ferii) na terenie woj. mazowieckiego, podobnie jak w całej Polsce, zostaną przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 nauczycieli klas 1-3 i nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników niepedagogicznych szkół niezbędnych do ich funkcjonowania.

Czytaj więcej

Informacja Laboratorium WSSE w Warszawie

Laboratorium WSSE w Warszawie informuje, że w dniach 23 - 24 oraz 30 - 31 grudnia 2020 r. próbki do badań nie będą przyjmowane.

Ponadto Laboratorium WSSE w Warszawie informuje, że od 22.12.2020 r. do 08.01.2021r. wskaźniki biologiczne ATTEST 3M nie będą przyjmowane.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed barszczami kaukaskimi!

Barszcze kaukaskie to gatunek roślin należący do rodziny Apiaceae – baldaszkowatych (selerowatych), do której należy również seler, marchew, koper i inne rośliny użytkowe. 

Czytaj więcej

Uwaga na kleszcze!

Kleszcze (Ixodida) to pajęczaki z podgromady roztoczy. Poznano już około 900 gatunków, które dzielą się na 3 rodziny: kleszcze miękkie, inaczej obrzeżkowate i dwie rodziny kleszczy twardych: kleszczowate i Nuttalliellidae. Wszystkie kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, żywią się krwią swojego żywiciela a w trakcie żerowania mogą przenosić wiele patogenów (wirusy, riketsje, bakterie, pierwotniaki) wywołujących choroby niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Są to m. in. krętki Borrelia burgdorferi, będące przyczyną boreliozy, wirusy wywołujące odkleszczowe zapalenie mózgu, czy też pierwotniaki Babesia canis, będące przyczyną babeszjozy psów.

Czytaj więcej

Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie postępowania z wodą i żywnością w sytuacji klęski żywiołowej – powodzi.

W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju występowały ulewne deszcze i nawałnice, które spowodowały, że wiele warzywników, sadów czy ogródków działkowych znalazło się pod wodą.

Czytaj więcej