Przejdź do treści

Szkolenia

Szkolenie dla powiatowych koordynatorów programu
16 maja 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82 odbyło się szkolenie powiatowych koordynatorów programu. W szkoleniu udział wzięło 45 uczestników reprezentujących Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie oraz 38 Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych na Mazowszu.
(3 koordynatorów powiatowych odbędzie indywidualne szkolenie w późniejszym terminie).
Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy koordynatorów regionalnych projektu na temat negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu przez kobiety w ciąży (FAS), przedstawienie danych statystycznych dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez kobiety poprzez pokazanie skali zjawiska oraz analizę zagrożeń dla zdrowia a także wdrożenie programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowanego do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Na szkoleniu przedstawiono założenia, cele oraz treści koordynatorom powiatowym.

 

Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu
W dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2014 r. w Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyły się szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Szkolenia z zakresu założeń, celów i sposobu realizacji programu edukacyjnego przeprowadził Pan Krzysztof Wojcieszek: specjalista w zakresie uzależnień i zachowań ryzykowanych młodzieży, profilaktyki patologii społecznych, psychologii
i pedagogiki, Dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN.
Podczas szkoleń przeszkolono szkolnych koordynatorów programu z 117 szkół ponadgimnazjalnych woj. mazowieckiego. Wszyscy przeszkoleni koordynatorzy otrzymali pakiet edukacyjny, w skład którego wchodzi podręcznik z płytą CD, pakiet 150 broszur, 150 ulotek dla nauczyciela, 150 ulotek dla ucznia, 6 sztuk plakatów oraz 50 ankiet ewaluacyjnych dla uczniów.