Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (22) 620 90 01 do 06
sekretariat@wsse.waw.pl
Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy
502 171 171
(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Światowy Dzień Higieny Rąk - 5 maja 2016 r.

Tegoroczna kampania WHO przebiega pod hasłem: Chroń Życie: Umyj Swoje Ręce. Skupia się na poprawie praktyki higieny rąk personelu szpitalnego: we wszystkich zabiegach chirurgicznych poprzez kontynuację opieki, od oddziałów chirurgicznych do sal operacyjnych czy do ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych. 

Czytaj więcej

Informacja z cyklu szkoleń nt. nowych środków psychoaktywnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie zakończyła cykl szkoleń nt. nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”.

Szkolenia odbyły się w dniach 31 marca oraz 7, 14 i 26 kwietnia 2016 r. i były adresowane do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at Work), proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 r. 

Czytaj więcej

Komunikaty

New Delhi

W związku z informacjami przekazanymi przez Gazetę Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2016 r. w artykule „New Delhi atakuje stolicę” (autor: Sylwia Sałwacka) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazuje, co następuje:

W całej Europie stwierdza się narastanie różnych wieloopornych drobnoustrojów. Wśród niektórych szpitali warszawskich oraz kilku szpitali województwa mazowieckiego od pół roku odnotowuje się zwiększone rozprzestrzenianie pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE – ang. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae), w tym szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM.

Czytaj więcej

Zalecenie dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae

Zalecenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dotyczące ograniczania rozprzestrzeniania się  na terenie szpitali województwa mazowieckiego pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE) w tym szczepów Klebsiella pneumoniae NDM+”

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Uwaga kleszcze!

Każdego dnia możemy być narażeni na ukąszenie kleszczy, przebywając na spacerze w parku czy w lesie, aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu. Zachorować na KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU ORAZ INNE CHOROBY ODKLESZCZOWE może każdy i w każdym wieku. Warto zabezpieczyć się przed ewentualnym zachorowaniem.

Czytaj więcej

WIRUS ZIKA

Najważniejsze informacje na temat wirusa.

Czytaj więcej

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)

AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego.

Treść informacji w formacie PDF

Czytaj więcej