Przejdź do treści

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (22) 620 90 01 do 06
sekretariat@wsse.waw.pl

Kasa Urzędu czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:45 - 14:30

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
Widok Holu głównego w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, na drugim planie pracownik kancelarii stoi przy stanowisku punktu informacyjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Strona główna

Aktualności

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2019 r.

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem. W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda dla wszystkich! Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest twoim prawem.”

Czytaj więcej

Światowy Dzień Gruźlicy

24 marca 2019 roku minie 137 lat od odkrycia przez późniejszego noblistę, Roberta Kocha, prątków gruźlicy. Dlatego też dzień ten został wybrany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako okazja do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji gruźlicy oraz wzmocnienia wysiłków na rzecz zakończenia globalnej epidemii tej choroby.

Czytaj więcej

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegać będzie na trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 14 marca 2019 r.

W okresie od 01-14.03.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 75 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 46, warszawskim zachodnim – 9, wołomińskim – 4, mińskim – 4, radomskim – 3, pruszkowskim – 2, ostrołęckim – 1, wyszkowskim – 1, pułtuskim – 1, grodziskim – 1, garwolińskim – 1, ostrowskim – 1, nowodworskim – 1.

Osoby, które zachorowały w w/w okresie, to dorośli w wieku od 21 do 57 lat (56 osób) i dzieci
w wieku od 2 tygodni do 16 lat (19 osób).

Czytaj więcej

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim 1-8.03.2019r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podaje informacje o zgłoszonych przypadkach zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w okresie 1-8 marca 2019 r.:

  • na terenie Mazowsza zgłoszono i zarejestrowano 27 481 przypadków, w tym 94 osoby hospitalizowano, w zdecydowanej większości z objawami ze strony układu oddechowego (93 osoby);
  • na terenie Warszawy zgłoszono i zarejestrowano 1 746 przypadków.

Czytaj więcej

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim 23-28.02.2019r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podaje informacje o zgłoszonych przypadkach zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w okresie 23-28 lutego 2019 r.:

  • na terenie Mazowsza zgłoszono i zarejestrowano 25 021 przypadków, w tym 111 osób hospitalizowano, głównie z objawami ze strony układu oddechowego (100 osób);
  • na terenie Warszawy zgłoszono i zarejestrowano 2 697 przypadków.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie wafli suchych, do produkcji których wykorzystano mleko w proszku zanieczyszczone Salmonella Anatum.

Zagrożenie:

Spożycie produktu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zakażenia pałeczką Salmonella..

Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwy produktów:

Wafle suche Mega PAAKA, 400 g

Wafle suche Tortowe, 140 g

Chrupaki, Wafle suche, 70 g

Wafle suche, 170 g

Producent: Zakład Handlowo-Usługowy „Tadex” Tadeusz Koniak ul. Kościuszki 13, 59-400 Jawor

Nr partii/data minimalnej trwałości: od 07.09.2019 do 22.09.2019

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella Anatum w produkcie pn.: „Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%”, 400 g.

Zagrożenie:

Badanie produktu pn.: „Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%”, 400 g, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Anatum we wszystkich 5 badanych próbkach produktu. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Czytaj więcej